wetenschappelijke info

Wij zijn jullie zorgverlener en hebben een informatieplicht. Dit wil zeggen dat we jou – voor een voorgestelde (be)handeling –  horen te informeren op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze. Het moet voor jou duidelijk zijn wat er gaat gebeuren en met welk doel, wat de mogelijke uitkomsten zijn en de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Bovendien leggen we je steeds de risico’s en de voor- en nadelen uit en bespreken we eventueel mogelijke alternatieven. We doen ons uiterste best om ons te baseren op de meest recente, beschikbare wetenschappelijke informatie.

Aan jezelf informeren zit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen je wegwijs maken, maar ga zelf ook op zoek, lees je in, stel vragen, overweeg en maak een keuze die juist is voor jou en je baby.

 

Eerst en vooral, je rechten: Mensen en patiëntenrechten.
Sinds 2002 heeft België een wet waarin je rechten als patiënt duidelijk omschreven worden. Deze rechten horen de basis te zijn voor een duurzame relatie tussen jou en je zorgverlener. Lees hier de geüpdatet versie (2020).  Hierin wordt duidelijk beschreven dat je recht hebt op autonomie, informatie en geïnformeerde beslissingen.

 

Too much, Too Soon
Het is vaak zoeken naar balans. In sommige landen kunnen we spreken van “Too Little, Too Late”. Hierbij spreken we van zorg met onvoldoende beschikbare middelen, zorg die niet gebaseerd is op wetenschap en waarbij er geen toegang is tot de zorg die nodig is. In deze landen zien we vaak hoge maternele sterfte en vele complicaties.

Daarentegen hebben we in onze westerse contreien soms last van het fenomeen “Too Much, Too Soon”; het routinematig overmedicaliseren van een normale zwangerschap of bevalling. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van interventies die levensreddend kunnen zijn op het moment dat ze correct worden ingezet, maar schadelijk wanneer deze routinematig en overmatig gebruikt worden.

Hoe kan ik dan juist beslissen? Beslissen met BRAINS
Hoe beslis je of je een onderzoek, een behandeling of handeling al dan niet wenst tijdens de zwangerschap of bevalling? We willen allemaal de juiste keuze maken. In de geboortezorg is niet alles eenduidig, zijn er dingen die we soms niet weten en helaas kunnen we jou vaak ook geen zekerheden en garanties bieden.

Hoe doe je dat dan; de juiste keuzes maken?  Ga op zoek naar de juiste informatie, stel jezelf vragen, neem de tijd om na te denken. Keuzes maken doe je zelf, het hoort bij verantwoordelijkheid nemen en het proces naar empowerment.

BRAINS van ‘le coeur à marée basse’ helpt je de juiste vragen stellen, zodat je geïnformeerd een keuze kan maken die juist is voor jou en je kindje.

 

Meer lezen?
Wat is dat juist een consent of  “geïnformeerd beslissen”?
Le Coeur à marée basse maakte een folder over mensenrechten in de geboortezorg en schreef een stuk over mensenrechten in de geboortezorg.
Bij BirthMatters kan je lezen over de 12 stappen naar een veilige en respectvolle moederbaby-familie geboortezorg.

De Lancet publiceerde in 2016 over de verontrustende trend van “Beyond too little, too late and too much, too soon” en ook “le coeur à marée basse” evenals “Celia Ledoux” schreven er een stukje over.

Overzicht websites waar je eens kan gaan neuzen voor meer informatie: