Thuis bevallen

In België kan je bevallen in het ziekenhuis, een geboortehuis of thuis.  De meerderheid van de Belgische vrouwen bevalt in het ziekenhuis.  Bij HikkeTein kiest ongeveer de helft voor een thuisbevalling. 

Is thuis bevallen dan veilig?
Volgens de meest recente en beschikbare informatie; ja!

De NICE-guidelines zijn de officiële Britse richtlijnen voor de gezondheidszorg. Ze geven adviezen op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en worden regelmatig geüpdatet. Deze richtlijnen omtrent plaats van geboorte zijn duidelijk:
“Where you have your baby is your choice, and you should always be supported in this choice”. Bevallen wordt als algemeen veilig beschouwd, onafhankelijk van de plaats van geboorte. Vrouwen dienen hierover geïnformeerd te worden.

In 2019 publiceerde The Lancet een groot systematisch review en meta-analyse.  Hutton, et al.  (2019) onderzocht het risico op perinatale of neonatale sterfte bij geplande thuisbevallingen met een laag risico zwangerschap. Het onderzoek keek naar 14 studies en omvatte data van ongeveer 500 000 geplande thuisgeboortes. Men concludeerde dat er geen verschil was in risico op perinatale of neonatale sterfte voor geboortes die thuis of in het ziekenhuis gepland waren.

Een Nederlandse studie uit 2013 onderzocht het verschil in maternele veiligheid tussen 92 333 geplande thuisbevallingen en 54 419 geplande ziekenhuisbevallingen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat vrouwen die tijdens de zwangerschap geen verhoogde risico’s hadden, in de eerstelijnszorg werden opgevolgd in het begin van de arbeid en een thuisbevalling gepland hadden, minder vaak ernstige en acute complicaties hadden. Ook de cijfers voor nabloedingen en manuele verwijdering van de placenta lagen lager dan bij een geplande ziekenhuisbevalling. De verschillen waren significant voor vrouwen die niet voor het eerst bevielen en de absolute risico’s waren voor beide groepen klein. Het onderzoek concludeert dat er geen bewijs bestaat dat vrouwen met een laag-risico zwangerschap en een geplande thuisgeboorte, in een zorgsysteem met goed opgeleide vroedvrouwen, een goed doorverwijssysteem en adequate transportvoorzieningen, een verhoogd risico op ernstige en acute complicaties lopen. (De Jong, et al. 2013)

Catling-Paull et al. deed een 6 jaar durende studie naar de maternale en neonatale resultaten van geplande thuisbevallingen in Australië. Van de 1807 vrouwen die tijdens de duur van de studie gepland hadden om thuis te bevallen, beviel zo’n 84% van de vrouwen thuis.  17% werd doorverwezen naar het ziekenhuis tijdens de arbeid of in de eerste week na de bevalling. Het percentage doodgeborenen en vroege zuigelingensterfte bedroeg 0,33%. Wanneer de verwachtte sterfte (door aangeboren afwijkingen) niet werd meegerekend werd dit 0,17%.
Voor dezelfde periode vinden we in België een vergelijkbaar algemeen sterftecijfer van voldragen baby’s (0,17%).  Om veralgemeende conclusies te trekken is er te weinig data. Verder onderzoek is nodig.

Olson et al’s onderzoek voor de Cochrane database toont geen sterk bewijs in voorkeur van ziekenhuis of thuisbevallingen.  Verder onderzoek wordt ook hier aangeraden.

Het meest recente Belgische jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg (2020) bevestigt de veiligheid van bevallen met een vroedvrouw. 

Of thuis bevallen voor jou een geschikte en veilige optie is, bespreken we graag tijdens een consultatie. Hiervoor overlopen we je medische voorgeschiedenis en bespreken we de voor- en nadelen van de door jouw gekozen plaats van geboorte.

Meer lezen?

We gaven je een overzicht van de belangrijkste en recentste onderzoeken, maar lees je zelf verder in op onderstaande links:

Bronnen:

  • Hutton EK, Reitsma A, Simioni J, Brunton G, Kaufman K. Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses. EClinicalMedicine. 2019;14:59–70.
  •          De Jonge A, Mesman JAJM, Manniën J, Zwart JJ, Van Dillen J, Van Roosmalen J. Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: Nationwide cohort study. BMJ. 2013;346(7914).
  •           Catling-Paull C, Coddington RL, Foureur MJ, Homer CSE. Publicly funded homebirth in australia: A review of maternal and neonatal outcomes over 6 years. Med J Aust. 2013;198(11):616–20.
  •           Olsen O, Clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth. Vol. 2012, Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012.