Een eigen vroedvrouw

Dat het prettig is om tijdens de bevalling en/of het kraamtijd begeleid te worden door iemand die je al van in je zwangerschap kent, waar je een band mee hebt opgebouwd en die er op dat moment uitsluitend voor jou is, dat kan je je waarschijnlijk wel inbeelden.

De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van persoonlijke begeleiding van vroedvrouwen tijdens arbeid en bevalling.

De begeleiding van een vroedvrouw zorgt voor een gepersonaliseerde zorg waarbij vertrouwen en empowerment centraal staan in de continue zorg die de vroedvrouw verleent. (Perriman et al, 2018)

Uit recent onderzoek (Hildingsson et al, 2021) blijkt dat vrouwen die begeleiding hadden van een gekende vroedvrouw tijdens arbeid en bevalling meer kans hadden op een positieve ervaring. Het onderzoek benadrukt ook de samenhang van een minder gemedicaliseerde bevalling en de tevredenheid nadien.

Hodnett et al. onderzocht voor de Cochrane database wat het effect is van zo’n persoonlijke begeleiding. Uit deze studie bleek dat er meer vrouwen een spontane vaginale bevalling hadden (minder keizersnedes, vacuüm- en forcepsverlossingen), dat de duur van de arbeid iets korter was, dat er minder nood was aan pijnstilling en dat de tevredenheid over de bevalling groter was. Er werden geen nadelige gevolgen vastgesteld.

Het meest recente Belgische jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg (2020) bevestigt deze bevindingen. 

Lees meer:

Bronnen:

  • Perriman N, Davis DL, Ferguson S. What women value in the midwifery continuity of care model: A systematic review with meta-synthesis. Midwifery. 2018 Jul 1;62:220–9.
  • Hildingsson I, Karlström A, Larsson B. Childbirth experience in women participating in a continuity of midwifery care project. Women and Birth. 2021;34(3):255–61.
  • Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013.