jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg

Recentelijk verscheen het eerste officiële rapport i.v.m. Vroedvrouwgeleide bevallingen in België.

Het gaat over bevallingen die zelfstandig door de vroedvrouw werden begeleid in Vlaanderen en Brussel.
In 2020 registreerden 30 vroedvrouwenpraktijken met 110 zelfstandige vroedvrouwen in totaal 1259 arbeiden die gestart zijn in eerste lijn en die ook initieel gepland waren om in eerste lijn te bevallen.

Van deze 1259 registraties werden 960 bevallingen autonoom door de vroedvrouw verricht. 631 bevallingen vonden thuis plaats, 254 bevallingen werden begeleid in een ziekenhuis en 71 bevallingen in een geboortehuis. 4 bevallingen vonden onderweg plaats. 
299 vrouwen werden tijdens de bevalling doorverwezen.

De belangrijkste conclusie is dat bij gezonde vrouwen met een laagrisico zwangerschap vroedvrouwgeleide zorg even veilig is als een bevalling die verricht wordt door een gynaecoloog.  Bovendien beviel 75% in een opwaartse houding (handen en knieën, staand of op een kruk) en is het percentage sectio (keizersnede) en episiotomie (knip) beduidend lager wanneer je met een vroedvrouw bevalt. 

Wil je graag het volledige rapport lezen? Je vind het hier