Vitamine K

In vergelijking met volwassenen hebben pasgeborenen een lagere concentratie aan vitamine K. Waarom juist, weten we niet precies. Hierdoor kunnen pasgeborenen bij de geboorte en tijdens hun eerste levensweken een groter risico lopen op een tekort aan vitamine K. Vitamine K gaat slechts in beperkte mate door de placenta barrière, de aanvoer via de moedermelk is gering en de synthese in de darmflora van de baby is ook beperkt.  
(Van Winckel et al 2009 en Wickham, 2017)

Bij een tekort aan vitamine K kan een hemorragisch syndroom ontstaan. Dit uit zich in bloedingen ter hoogte van de navel, maag, darm, huid of bijvoorbeeld de hersenen. Het risico op een bloeding is zeer klein maar kan erg ernstig zijn. Exacte cijfers variëren, maar zonder preventieve toediening van vitamine K na de geboorte, is het risico dat een pasgeborene een Vitamine K Deficiëntie Bloeding (VKDB) oploopt ongeveer 1 op 11000. Dit is gelijk aan 0,009%. (Wickham, 2017)

De meeste pasgeborenen met een VKDB zullen volledig herstellen, maar anderen kunnen hier levenslange letsels aan overhouden of sterven. Het risico ligt hoger bij kinderen met een risicofactor zoals prematuriteit, inname van bijvoorbeeld antibiotica of Vitamine K inhibitoren (anti-epileptica) tijdens de zwangerschap of bij moeilijkheden bij orale voeding of cholestase. (Van Hasselt et al., 2008) 

Het voorkomen van deze bloedingen gebeurt via het toedienen van Vitamine K na de geboorte. Exacte cijfers zijn er niet maar bij correcte toediening verlaagt hierdoor het risico van 1 op 11000 naar ongeveer 1 op 100 000. Vitamine K wordt dus preventief gegeven, via het mondje of door middel van een inspuiting in het bovenbeentje. De dosis en regelmaat waarin vitamine K na de geboorte gegeven wordt, kan verschillen. Vitamine K is standaard toegevoegd aan kunstvoeding. (Wickham, 2017)

 

Meer lezen:

Bronnen:

  • Van Winckel M, De Bruyne R, Van De Velde S, Van Biervliet S. Vitamin K, an update for the paediatrician. Vol. 168, European Journal of Pediatrics. 2009. p. 127–34.
  • Wickham, S. Vitamin K and the Newborn(2nd New edition). Birthmoon Creations. 2017.
  • Van Hasselt PM, De Koning TJ, Kvist N, De Vries E, Lundin CR, Berger R, et al. Prevention of vitamin k deficiency bleeding in breastfed infants: lessons from the dutch and danish biliary atresia registries. Pediatrics. 2008;121(4).
  • Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België – 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285