Vitamine K

Reeds bij de geboorte en tijdens de eerste levensweken lopen pasgeborenen een bijzonder risico op vitamine K tekort omdat vitamine K slechts in beperkte mate doorheen de placentale barrière gaat, de aanvoer via de moedermelk gering is en er nog quasi geen synthese in de darmflora plaatsvindt (Van Winckel et al., 2009). Bij een tekort Lees meer overVitamine K[…]