Je bekijkt nu Thuis Bevallen?

Thuis Bevallen?

Een thuisbevalling. Hoe veilig is dat?
In december 2014 werden de NICE guidelines aangepast. Deze guidelines zijn de officiële richtlijnen i.v.m. gezondheidszorg in Groot-Brittanië. Ze geven adviezen op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.
Deze richtlijn zegt dat een bevalling in een geboortehuis of thuis veiliger is dan een ziekenhuisbevalling voor laagrisico zwangeren. Dit geldt met name voor vrouwen die al eens bevallen zijn. Voor een eerste bevalling zijn er geen uitgesproken verschillen met een bevalling in het ziekenhuis indien er geen risicofactoren aanwezig zijn.

De richtlijn zegt ook dat zwangere vrouwen deze informatie moeten krijgen om vervolgens een geïnformeerde keuze te kunnen maken. De zwangere moet zelf kunnen kiezen waar ze wil bevallen en deze keuze moet door haar vroedvrouw en/of gynaecoloog gesteund worden.

Zie: www.nice.org

Een studie uit 2013 die in Nederland werd uitgevoerd naar het verschil in maternale veiligheid tussen een geplande thuisbevalling en een geplande ziekenhuisbevalling, kwam tot de conclusie dat vrouwen die tijdens de zwangerschap geen verhoogde risico’s hadden en die door een vroedvrouw werden opgevolgd in het begin van de arbeid met een geplande thuisbevalling minder vaak acute morbiditeit, nabloedingen en een manuele verwijdering van de moederkoek meemaakten dan de vrouwen die in het ziekenhuis bevielen. Voor vrouwen die niet voor de eerste keer bevielen waren deze verschillen significant. Absolute risico’s waren minimaal in beide groepen.

Bron: “Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study.” de Jonge et al. 2013
Zie ook: NRC

Deze studie toont dus aan dat het voor de moeders veilig is om thuis te bevallen bij een ongecompliceerde zwangerschap. Maar hoe zit het met de risico’s voor de baby’s? In Nederland ligt het neonatale sterftecijfer hoger dan in België en omdat er in Nederland meer vrouwen thuis bevallen zou dat de oorzaak wel eens kunnen zijn. Toch? Als je gaat kijken naar het sterftecijfer van voldragen baby’s dan heeft België een percentage van 0,17% (bron SPE) en Nederland een percentage van 0,23% (bron LVR2).

Het klopt dus inderdaad dat het cijfer in Nederland hoger ligt dan in België maar het verschil is minimaal en kan verklaard worden door andere factoren (bv: minder zwangerschapsafbrekingen omwille van aangeboren afwijkingen.)

Verder zie je in onderstaande grafiek dat Nederland vele jaren een veel lager sterftecijfer had dan de rest van Europa hoewel er in die jaren nog meer Nederlandse vrouwen thuis bevielen dan dat dat nu het geval is.

o16750

Bron: Het Nationaal Kompas Nederland

Een andere, zeer recente, studie uit Australië zegt dat van de 1807 vrouwen die thuis wilden bevallen 84% effectief thuis beviel en 17% naar het ziekenhuis moest tijdens de arbeid of binnen de week na de bevalling.

Het percentage doodgeborenen en vroege zuigelingensterfte bedroeg 0,33%. Wanneer de verwachtte sterftes (door aangeboren afwijkingen) niet werden meegerekend werd dit 0,17%. Het percentage vaginale bevallingen was 90%. In België, waar 99% van de vrouwen in het ziekenhuis bevalt, is dat 70%.